WhatsApp
Yükleniyor...

Kalite Politikası

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Kalite Politikası

Kalite Politikası

  • Süreç, ürün ve servislerimizin kalitesini sürekli olarak iyileştiririz.

  • Müşterilerimizin beklentilerini doğru anlayıp bu beklentileri yüksek kaliteli ürün ve servislerle karşılarız.

  • Çalışanlarımızın katılımcı, paylaşımcı ve yaratıcı olarak kendilerini ifade edebilecekleri ve kendilerini sürekli geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.

  • Kalite Yönetimi Sistemi ve Kalite Hedefleri’ni müşteri şartlarına uygun olarak belirler, duyurur ve gelişime açık alanlarını tespit ederiz, verimliliğin artırılması için düzenli olarak gözden geçirir, raporlar ve sürekli iyileştiririz,

  • Yasalarda belirtilen şartlara uyar, bu amaçla faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda ilgili yasal gereklilikleri yakından izleyip bu bilgileri sistematik biçimde güncel tutarız.
    Uygulanabilir gereklilikleri yerine getiririz.

  • Müşterilerimizin beklentilerini doğru anlayıp bu beklentileri yüksek kaliteli ürün ve servislerle karşılarız,
  • Yüksek kaliteli ürün ve servislerle en iyi dijital müşteri deneyimini yaşatırız.
  • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve uygularız.

taahhüt ediyoruz.

ÖRNEK KALİTE POLİTİKASI